Kandidatúra v bratislavskom kňazskom seminári

Pridal dňa

Vo štvrtok 26. marca 2009 bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský verejne prijal z radov bohoslovcov piateho ročníka nových kandidátov na svätenie za diakonov a neskôr za kňazov.

V príhovore arcibiskup Zvolenský prirovnal kňaza k Mojžišovi, veď kňaz je povolaný byť prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, žiť dokonalejším spôsobom života a tak byť pre ľudí príkladom. A tiež sa v pokore modliť za všetkých, ktorí sú mu zverení vrátane tých, ktorí jeho slová neprijímajú. Preto sa kňazovi svedčí zotrvať vo vernosti na ceste, ku ktorej ho povoláva Boh.

__________
Foto: Stanislav Čúzy, TK KBS