Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Pridal dňa

Srdečne pozývame k účasti sa Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra. Národná púť vyvrcholí svätou omšou vo štvrtok, 15. septembra o 10.00, počas ktorej prednesie homíliu Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.

Na druhý deň, 16. septembra, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.bazilika.sk i na plagáte v prílohe.

Národnú púť predchádza Novéna k Sedembolestnej Panne Márii, o ktorej sme informovali v samostatnom článku.


Tohtoročná Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii sa koná rok po návšteve pápeža Františka na Slovensku v Šaštíne. Pri tejto príležitosti pozýva Konferencia biskupov Slovenska i Bratislavská arcidiecéza pripomenúť si jedinečnú návštevu pápeža Františka a jej prvé výročie účasťou na púti.

Pripájame i osobitné pozvanie Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska:

Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi, milí mariánski ctitelia,
s osobitnou radosťou vás všetkým pozývam na národnú mariánsku púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, našej nebeskej patrónky, v Šaštíne - Strážach, ktorá sa uskutoční 15. septembra 2022.
V myšlienkach sa vraciame k nášmu minuloročnému stretnutiu a púti v Šaštíne pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, keď hlavným pútnikom bol Svätý Otec František, ktorý nás viedol svojimi krokmi, svojou prítomnosťou a svojimi slovami svedectva viery a mariánskej úcty.
V tomto roku nadviažeme na duchovne podnety z minuloročnej návštevy Svätého Otca Františka, preto naše duchovné stretnutie pri Sedembolestnej chceme viesť v zmysle hlavnej myšlienky: So Sedembolestnou a svätým Jozefom na ceste za Ježišom.
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, bude hlavnej svätej omši 15. septembra 2022 o 10:00 predsedať nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý sa nám prihovorí aj v homílii.
Prežívame mimoriadne náročné obdobie, pociťujeme to v celej spoločnosti, v našich rodinách i v našom osobnom živote. Duchovné spoločenstvo pútnikov v Šaštíne je každý rok jedinečným miestom, kde sa vieme na príhovor Sedembolestnej jednoduchšie otvoriť a prijať Božie podnety do nášho svedomia.
Využime túto vynikajúcu príležitosti, putujme do národnej svätyne v Šaštíne, stretnime sa tam spoločne aj tento rok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Teším sa na Vašu prítomnosť. Nech vás a vašich blízkych na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska chráni a posilňuje náš vzkriesený Pán.

__________
Foto: SpC-Vatican / TK KBS