Miništrantská bodka za prázdninami

Pridal dňa

Saleziáni, farnosť Vajnory a spoločenstvo Tymian pozýva miništrantov na TIMIBOVA (Titusovu miništrantskú bodku vo Vajnoroch).

Podujatie sa uskutoční 3. 9. 2022 vo Vajnoroch, pričom program a ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke miništrantov i na plagáte v prílohe.