Menovanie pápežských prelátov a kaplánov pre Bratislavskú arcidiecézu

Pridal dňa

Svätý otec Benedikt XVI. menoval Mons. Jána Formánka, Mons. Alexandra Barcseka a Mons. Štefana Vragaša za pápežských prelátov a kňazov Jozefa Slamku, Karola Martinca, Félixa Mikulu a Jozefa Haľka za pápežských kaplánov.

Menovacie dekréty im odovzdal vo štvrtok, 26. marca 2009 bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Všetkým menovaným prináleží aj právo nosiť titul „monsignor“ (Mons.).