Zmeny v organizácii bohoslužieb platné od 14. marca 2022

Pridal dňa

Od 14. marca nastáva zmena v organizácii hromadných podujatí - prichádza k takmer úplnému uvoľneniu pandemických opatrení v kostoloch a pri bohoslužbách.

Na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) slovenskí katolícki biskupi zverejnili nasledovné usmernenie:

  • V kostoloch zostáva v platnosti nosenie respirátorov (min. FFP2). Táto povinnosť však neplatí pre ženícha a nevestu pri sobáši.
  • Zároveň treba vziať na vedomie, že všetky ostatné pandemické obmedzenia boli odvolané. Preto je možné vrátiť sa k používaniu sväteničiek a k znaku pokoja. Kostol môže navštevovať každý, bez ohľadu zaočkovanie či testovanie. Taktiež boli celkom zrušené počtové obmedzenia veriacich na bohoslužbách.
  • Sväté prijímanie je možné rozdávať do úst aj do rúk: kňazi nech rešpektujú slobodné rozhodnutie jednotlivých veriacich. Samozrejme, na farskej úrovni sa dá dohodnúť taký spôsob, aby prijímala najskôr jedna, a následne druhá časť veriacich, a zobral sa tak ohľad na ochranu zdravia zraniteľných.
  • Dôležitou je naďalej duchovná príprava a nevyhnutnou pre prijatie Eucharistie je vždy posväcujúca milosť, čo je nevyhnutné veriacim náležite pripomínať v katechéze. Slovenskí biskupi zároveň veriacich povzbudzujú k obnoveniu aktívnej, pravidelnej účasti na bohoslužbách."


Sme radi, že súčasná epidemická situácia na Slovensku umožňuje aktuálne uvoľnenie pandemických opatrení. Túžiac, že by tieto uvoľnenia boli trvalé a pamätajúc na ochranu zdravia zraniteľných dodržiavajme respiračnú etiketu i ďalšie zásady bezpečnej účasti na bohoslužbách.

Priebežne aktualizovaný súhrn informácií o pandémii koronavírusu je k dispozícii na stránke Covid automat a súhrn informácií o koronavíruse.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ