Nová farnosť blahoslaveného Titusa Zemana

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v sobotu 8. januára 2022, na sviatok blahoslaveného Titusa Zemana, zriadil farnosť, ktorá bude zverená komunite saleziánov na Mamateyovej a je zasvätená blahoslavenému Titusovi Zemanovi.

V rámci zriadenia novej farnosti počas slávenia svätej omše boli oznámené i ďalšie náležitosti - ulice, ktoré budú spadať pod túto farnosť a hlavný správca farnosti, don Dušan Vilhan, SDB. Farským vikárom (kaplánom) sa stal don Marián Valábek, SDB.

Slávnosti vo farnosti predchádzala modlitba deviatnika k blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktorým vyprosovali potrebné milosti pre novú farnosť.

Provinciál saleziánov Peter Timko, SDB poďakoval otcovi arcibiskupovi Zvolenskému za ustanovenie farnosti, čím dal spoločenstvu, ktoré sa už 25 rokov formuje v bratislavskej Petržalke, cirkevno-právnu formu, aby sa mohlo viac a ešte lepšie rozvíjať. „Toto vyjadruje aj vašu pastiersku starostlivosť a zároveň aj dôveru, ktorú ste aj teraz potvrdili tým, keď ste povedali, že túto farnosť zverujete práve saleziánom,“ povedal provinciál.

__________
Zdroj správy: TK KBS
Foto: ABUBA