Obmedzenie činnosti Arcibiskupského úradu v Bratislave od 25. novembra 2021

Pridal dňa

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády vstúpili do platnosti od 25. novembra 2021, bude Arcibiskupský úrad v Bratislave pracovať v obmedzenom režime.

Predovšetkým platí obmedzenie prijímania návštev, s výnimkou nevyhnutných stretnutí. Od pondelka, 29.11. aj pre návštevy platí, že pri príchode na úrad sa musia preukázať Green pasom, potvrdením o prekonaní Covid-19 nie starším, ako 180 dní, príp. potvrdením o teste na Covid-19, aspoň Ag samotest, nie staršie ako 7 dní.

Návštevy môžu vojsť na ABU iba hlavnou bránou zo Špitálskej ulice, aby mohli byť skontrolované zamestnancom na vrátnici. V prípade nesplnenia podmienok návšteve nebude umožnený vstup na ABÚ. Toto nariadenie platí aj pre kňazov.

Kontakt pre verejnosť s jednotlivými oddeleniami arcibiskupského úradu je stále možný formou elektronickej pošty alebo telefonicky:

https://www.abuba.sk/abuba/kontakt

Komunikácia pre zamestnancov Bratislavskej arcidiecézy vo farnostiach a cirkevných organizáciách zriadených arcidiecézou: keďže v rámci obmedzeného režimu môžu pracovníci úradu pracovať z domu (home office), pre riešenie pracovných záležitostí arcidiecézy sú dostupní prostredníctvom elektronických nástrojov v rámci interných informačných systémov (Groupwise, Messenger, Filr, video stretnutia,...).

Ďakujeme za porozumenie.

__________
Foto: Pixabay, koláž ABÚ