Týždeň Cirkvi pre mládež

Pridal dňa

Týždeň od 15. do 21. novembra sa v Cirkvi na celom Slovensku slávi ako Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých veriacich k modlitbe za mladých a samotných mladých na viacero podujatí, o ktorých sa môžu dozvedieť na plagáte v prílohe i na webovej stránke www.mladezba.sk.

Počas Týždňa Cirkvi pre mládež - okrem iných podujatí - pozývame mladých zažiť dobrodružstvo, zabaviť sa a urobiť kus dobra pre svoje okolie prostredníctvom súťaže TUMBA.