Sen, ktorý sa stal skutočnosťou

Pridal dňa

Saleziáni na Miletičke slávnostne otvorili nové oratórium.

Presne pred dvoma rokmi začali prvotné práce na stavbe nového oratória a 3. novembra 2021 už bolo možné vidieť finálny výsledok. Prezentácia nových priestorov pre návštevníkov a podporovateľov diela bola spojená aj s každoročnou akciou otvorenia oratka na Miletičke.

Pred samotným hlavným programom don František Kubovič, direktor domu, predstavil všetkých saleziánov bývajúcich v tejto komunite. Po ňom mal krátky slávnostný príhovor, v ktorom uviedol:

„Vždy na začiatku školského roka sme pri akcii otvorenia starého oratka pozerali túžobne na to nové. A teraz ho tu naozaj máme. Je to sen, ktorý sa nám splnil po sedemnástich rokoch a sme za to nesmierne vďační. Veľkou mierou svojou pomocou pri výstavbe tohto diela prispeli pán Cyril Uhnák, Martina Strížencová a páni Sembera a Ľudovít Nemček. Chcem poďakovať našim oratoriánom, že s takou láskou chodili na brigády. Samozrejme, aj všetkým dobrodincom. Nech vám vašu štedrosť svätý Jozef bohato oplatí!“

Direktor domu vysvetlil, čo všetko sa v dome nachádza. Nezabudol spomenúť novú kuchyňu a jedáleň, priestory pre mladých na stretká, dve kaplnky, ktoré vytvoril Cyril Uhnák. Na záver príhovoru sa všetci spoločne pomodlili desiatok svätého ruženca za dobrodincov a otec provinciál don Peter Timko dal všetkým požehnanie.

Hlavný program každoročného otvárania oratória býval vždy sprevádzaný témou, ktorú vymysleli animátori. Tento rok sa však od nej výnimočne upustilo, rovnako aj od súťaže o najlepší koláč. Kvôli epidemiologickej situácii bolo ale nutné, aby sa návštevníci tejto aktivity zriekli. Namiesto toho ich čakalo občerstvenie v podobe balených keksíkov a sladkostí.

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Počas celého programu ich sprevádzali animátori, ktorí hry aj vymysleli. Mohli sa zabaviť pri streľbe z luku, stolnom futbale, hre na xilofón alebo pri iných stanoviskách.

Rodinnú atmosféru v oratku dopĺňala príjemná hudba a posedenie v novej čajovni a na terase.

__________
Foto: Barbora Kullačová, www.noveoratko.sk
Text: Barbora Kullačová