Program, logo a webová stránka návštevy pápeža na Slovensku

Pridal dňa

Tlačové stredisko Svätej stolice 21. júla 2021 oznámilo oficiálny program návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.
Pri tejto príležitosti bolo zverejnené i logo spolu s mottom návštevy a oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska, prostredníctvom ktorej budú poskytované informácie k apoštolskej ceste.

__________

Oficiálna webová stránka Konferencie biskupov Slovenska, prostredníctvom ktorej budú poskytované informácie k apoštolskej ceste Svätého Otca na Slovensku:

www.navstevapapeza.sk

Stránka prináša program návštevy, logo, motto a kontaktné informácie. Stránka je priebežne aktualizovaná - postupne je na nej zverejňovaná duchovná príprava, podmienky účasti, akreditácia pre novinárov, registrácia a ďalšie správy i podrobnosti k návšteve.

__________

Program Apoštolskej cesty Svätého Otca Františka na Slovensko, 12.-15. septembra 2021 je k dispozícii na stránke:

www.navstevapapeza.sk/sk/harmonogram

Možnosti účasti (podmienky a pravidlá) sú priebežne dopĺňané na stránke:

www.navstevapapeza.sk/sk/moznosti-ucasti

__________

Logo znázorňuje tému návštevy: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom". V jeho spodnej časti je vyobrazená cesta, ktorá smeruje ku krížu. Okolo nej srdce, ktoré vyjadruje lásku svätého Jozefa a Panny Márie, patrónky Slovenska, k Pánu Ježišovi. Sedem hviezd pripomína meno, ktorým ľudia tradične nazývajú Pannu Máriu: „Sedembolestná". Jednotlivé súčasti loga majú bielu, modrú a červenú farbu slovenskej vlajky, ako aj bielu a žltú farbu vatikánskej vlajky.

Motto: "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"

Panna Mária, Božia Matka, milovala Ježiša Krista celým svojím srdcom, a vždy pri ňom stála, aj v nebezpečenstve a v utrpení. Slovenskí veriaci si hlboko uctievajú bolestnú Matku, a oddávna sa k nej modlia.

Pápež František v apoštolskom liste Patris corde upriamil pozornosť na otcovské srdce svätého Jozefa, ktorého príklad nás pozýva obracať sa k Ježišovi a hľadať ho v každodennom živote. Svätá Rodina nás povzbudzuje kráčať po ceste za Ježišom.

Motto vyjadruje prianie, aby návšteva pápeža Františka na Slovensku posilnila našu vieru a oživila túžbu napredovať po stopách Pána Ježiša, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život" (Mt 20, 28).

__________
Logo a zdroj: TK KBS