Slávnosť Božieho tela v Katedrále sv. Martina

Pridal dňa

Vo štvrtok 3. júna, v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie telo) bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu spolu s Eucharistickou procesiou Božieho tela.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nedeľné celobratislavské slávenie Božieho tela, ktoré býva na Primaciálnom námestí, v tomto roku nebude.

__________
Foto: Pixabay