Krátke videá o sv. Jozefovi pre najmenších

Pridal dňa

Farnost povýšenia svätého kríža - Daliborko pripravuje krátke videá o sv. Jozefovi, ktoré sú k dispozícii na YouTube kanáli Daliborko.

Online pastorácia nie je pre Farnosť Daliborko žiadnou novinkou, už pred rokom, na začiatku pandémie, farnosť rýchlo prispôsobila svoje možnosti tak, ako situácia dovoľovala. Aktuálne nedele beží on-line program prednostne pre prvoprímajúcich, zároveň sestra Majka a páter Milan s animátormi vysielajú katechézy každú nedeľu o 10.00, po ktorej nasleduje svätá omša. Neváhajte sa pripojiť!

Video informáciu o uverených aktivitách je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.