Výzva otca arcibiskupa kňazom ohľadom pomoci pre starších ľudí s registráciou na očkovanie

Pridal dňa

Drahí bratia kňazi,

na viacerých z vás sa v ostatných dňoch obrátili seniori, ktorí potrebovali pomoc pri registrovaní na očkovanie proti Covid-19. Chcem sa poďakovať duchovným pastierom, ktorí aj v tomto smere vyšli ľuďom v ústrety a povzbudiť aj ďalších, aby sme prejavili svoj záujem a starostlivosť o veriacich týmto praktickým spôsobom.

Predovšetkým starší ľudia žijúci v našich farnostiach neraz sami nedokážu obsluhovať elektronické prostriedky, prípadne nemajú nablízku niekoho, kto by im v tom podal pomocnú ruku.

Kto máte možnosť, vyjdite im, prosím, v ústrety, prípadne zapojte mladých vo farnosti, aby aktívne pomohli - či už pri registrácii, alebo s dopravou starších osôb na očkovanie.

Nech je aj tento konkrétny spôsob asistencie v zložitých okolnostiach prejavom našej pastoračnej starostlivosti, so záujmom o každého človeka, jeho život a zdravie.

S vďakou, modlitbou a požehnaním,

Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS

Informáciu o výzve otca arcibiskupa prináša i Tlačová kancelária KBS v článku: Predseda KBS požiadal kňazov, aby pomohli seniorom pri registrovaní na očkovanie.

__________
Foto: Pixabay.com