Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

Pridal dňa

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, 21. marca 2021, zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu.

Projekty realizuje Slovenská katolícka charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Ďalšie informácie o projektoch sú k dispozíciina webovej stránke - Pomoc utečencov.

Účet zbierky Slovenskej katolíckej charity je: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.