26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina

Pridal dňa

eRko - HKSD pozýva farnosti zapojiť sa do 26. ročníka koledníckej akcie Dobrá novina​.

V tomto ročníku Dobrá novina nadväzuje na tradíciu koledovania popod obloky. Pripravila ​usmernenia, ktoré budú zaisťovať bezpečný a zodpovedný priebeh koledovania​ pre koledníkov aj pre navštívené rodiny. Tieto inštrukcie sú zhromažďované a aktualizované na webstránke Dobrej noviny v sekcii Bezpečné koledovanie.

Prostredníctvom témy ​​Aj mama chodí do školy​​ bude koledníkom ​i darcom predstavený projekt podpory mladých matiek v Arcidiecéze Tororo na východe Ugandy. Zodpovedné osoby vo farnostiach už obdržali potrebné materiály s podnetmi na duchovnú i praktickú prípravu koledníkov v adventnom období. Taktiež sú v ponuke ​online webináre​ s podrobnými inštrukciami k bezpečnému koledovaniu, na ktorých sú vítaní aj správcovia farností.

Keďže sa tento rok nebudú organizovať ​ vysielacie sväté omše na diecéznej úrovni, Dobrá novina prosí kňazov, aby požehnali koledníkov počas vysielacích svätých omší ​ vo svojej farnosti​ . Komisia Dobrej noviny odporúča zvoliť pôvodne plánovaný termín 12. - 13. decembra 2020.

Dobrá novina je verejná zbierka registrovaná na MV SR na podporu rozvojových projektov pre chudobných a zraniteľných v krajinách subsaharskej Afriky. ​ Účasť na nej je podmienená prihláškou a dodržiavaním pravidiel Dobrej noviny. ​ Všetky potrebné informácie spolu s prihláškou nájdete na ​webovej stránke www.dobranovina.sk.