Jesenná zbierka na charitu v tomto roku umožňuje aj podporu on-line (aktualizované)

Pridal dňa

Na 1. adventnú nedeľu tradične konáme jesennú zbierku na charitu. (Arci)diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online.

Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke www.precharituba.sk.

Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky.

Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky.

Aktualizované

V online jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57€. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu!