Sväté písmo

Online prístupná elektronická verzia slovenského katolíckeho prekladu Svätého Písma s možnosťou vyhľadávania a poznámkami.

Stránka naviac obsahuje online verzie nasledovných dokumentov Katolíckej cirkvi:
Katechizmus Katolíckej cirkvi
dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu
vybrané encykliky pápežov Benedikta XVI., Jána Pavla II., Pavla VI., Jána XXIII., Pia XI. a Leva XIII.
apoštolské exhortácie pápežov Benedikta XVI. a Jána Pavla II.

Sväté písmo a dokumenty Katolíckej cirkvi sú k dispozícii na stránke dkc.kbs.sk.