Bratislavskí biskupi vykonali vizitáciu farnosti v Podunajských Biskupiciach

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal kánonickú vizitáciu bratislavskej farnosti v Podunajských Biskupiciach. Na jej záver odslúžil svätú omšu vo farskom kostole svätého Mikuláša a po nej sa stretol s veriacimi spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Cieľom vizitácie je lepšie spoznať život farnosti. Preto vizitátorov zaujímalo vysluhovanie sviatostí, starostlivosť o kostol, hospodárenie. Okrem kňazov, ktorí pôsobia vo farnosti sa stretli s katechétmi vyučujúcimi náboženstvo na školách na území farnosti. Zaujímali sa o pastoračné aktivity, liturgický život a život kňazov vo farnosti.

Vizitácia je podľa miestneho farára Jozefa Vadkertiho priateľská návšteva biskupa a jeho spolupracovníkov, ktorej cieľom je skontrolovať hospodárske a ekonomické záležitosti farnosti. “Zároveň je to príležitosť spoznať farnosť, jej aktivity a plány,” povedal s tým, že otcovia biskupi sa stretli s jeho najbližšími spolupracovníkmi vo farnosti. Zaujímali sa o školskú a farskú katechézu a preto sa rozprávali s ľuďmi, ktorí sa na nej podieľajú. Rovnako sa stretli s ľuďmi, ktorí sa starajú o kostol. “Doktli sme sa výziev ekonomického a pastoračného charakteru. Na záver vizitácie bola svätá omša a stretnutie s farníkmi, ktorí sa pýtali na duchovný život,” dodal Jozef Vadkerti.